Production program

Unique designs are possible.

Single Disc Clutches and Brakes

Electromagnetic single disc clutches and brakes are used in machines with central drive for starting, stopping and holding in possition.

Electromagnetic Tooth Clutches

In applications where higher torques, compact design's are required and engagement is possible in still stand only.

Multi Disc Clutches and Brakes

Where higher torques are required and engagement is done under specific speed, a solution with higher friction faces is used

HighTorque Spring-Applied Brakes

This series has been specifically developed for direct drives applications. 

Elastic and Flexible Couplings

Boeli offers a wide range of highly flexible rubber-fabric couplings for shaft displacements.

Square-profile-wire coils

Offering a solution with square-profile-wire coils for claw-pole machines and direct drive generators.

"Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj"

operacija ddhps300 -
razvoj elektromotorja za hibridni pogon plovil dolžine od 35 do 70 m

Download:

V letih 2020 do 2022 razvijamo v konzorciju s podjetjem Sineton d.o.o direktni pogon - vodno hlajeni permanent magnetni sinhronski motor z radialnim magnetnim poljem in notranjim rotorjem, nominalne moči 300kW pri 2.500 obratih na minuto in navorom 2.500 Nm pri 1.200 rpm, ki bo služil kot glavni pogonski motor v primeru obratovanja izključno na elektriko - paralelni hibridni sistem na plovilih.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: eu-skladi.si

creation in motion

*****

our team

*****

t: +386 (0)2 80 333 81
f: +386 (0)2 80 333 80
skype: janezberglez
e-mail: jb@boeli.com

- Janez Berglez
CEO

t: +386 (0)2 80 333 81
f: +386 (0)2 80 333 80
e-mail: bb@boeli.com

- Barbara Berglez
CFO 

t: +386 (0)2 80 333 81
f: +386 (0)2 80 333 80
e-mail: tk@boeli.com

- Tomaž Kirbiš
CTO